Varför gör dom såhör

Nu undrar jag. Min pojke blev misshandlad av en kille. Nu ska vi få en utredning på oss. Det är väl ändå inte riktigt. Det är väl ändå den som misshandlar som ska göra utredning på. Detta är väl inte rätt att brottsoffret ska utredas. Vart anmäler man detta för inte okej nånstans

Varför

Kommentarer

Hej!

Vi hoppas att er son mår bra under omständigheterna. Har ärendet polisanmälts så skall det ha gått en anmälan till socialtjänsten gällande den andre pojken.

Det framgår inte av din fråga vad för oro som anmälts gällande din son. När anmälan inkommer till socialtjänsten tar socialtjänsten en första kontakt med barnet och dess vårdnadshavare. Ni kallas till ett första möte där man går igenom anmälan och samtalar kring den. Därefter beslutar handläggaren om det skall inledas utredning eller ej. Det är inte alla anmälningar som leder till utredning. I vissa fall kan socialtjänsten redan efter det inledande samtalet konstatera att det inte finns någon oro för att barnet far illa på ett sådant vis att det krävs utredning och eventuella insatser från socialtjänsten.

Man kan inte anmäla att det inkommit en anmälan mot en. För vissa yrkesutövande är det dessutom en skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Försök istället att fundera på om det finns något ni tänker att er son eller ni som familj kan behöva stöd i.

Hoppas ert möte med socialtjänsten blir bra.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter