Ekonomi

Jag har akassa nu men fick nu reda på genom arbetsförmedlingen att jag ska börja få aktivitetsstöd då jag ska gå ett program som arbetsförmedlingen har bestämt och då får man ersättning genom försäkringskassan men försäkringskassan har en innestående lön.....jag som har barn, lägenhet med mera
kan inte vara utan pengar fyra till sju veckor. Kan man få hjälp hos er då? Vad behöver man göra i så fall? Vart kan man ringa?

Oroliga Pelle

Kommentarer

Hej!

Du har möjlighet att kontakta socialtjänsten i den kommun du är bosatt och ansöka om ekonomiskt bistånd i avvaktan på att du får ditt aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

En ekonomisk utredning görs och ett beslut fattas i ditt ärende. Vid kontakt med socialtjänsten får du reda på vilka handlingar du skall inkomma med för att en utredning skall kunna fullföljas.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter