Får allmännyttan vägra biståndstagare som hyresgäster?

Får en kommuns allmännytttiga bostadsbolag vägra någon som hyresgäst på grund av att den bostadssökande har ekonomiskt bistånd som enda inkomst? (Min fråga förutsätter att socialtjänsten bedömer hyran som skälig och därför kommer att bevilja bistånd till hela hyran).

Anna

Kommentarer

Hej!

Hyresvärden bestämmer själva vilka krav som ställs på den som vill bli hyresgäst. Detta gör att det kan skilja sig från hyresvärd till hyresvärd, även i samma kommun. Det finns dock flera hyresvärdar som godtar ekonomiskt bistånd som inkomst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter