Barn

Hejsan. Jag har några barn på lvu. Och jag har hittat mig en ny pojkvän som dock inte är som placerade barnens pappa. Vi har varit ihop i några månader men vi har så mycket funderingar som gör att jag tveka så mycket. Jag vill så gärna iallafall få ett barn ihop med honom. Han har inga barn alls men vill inte va ett hinder för honom om han skulle vilja skaffa något. Men jag har barn på lvu och dom har varit haft lvu i 5 månader. Pågrund av säkerhetsbrister och hemmiljön och min känslomässiga bit. Dom anser jag inte har den tiden att ge alla mina barn den tiden dom behöver. Det jag tänker igenom är det värt att inte skaffa fler med min nya? Att jag inte ska ha fler barn? Och sen har tyvärr min pojkvän lite förflutet efter sig så han har prickar i registret och sen adhd och psykisk ohälsa. Men han sköter sin adhd medicin och sen har han medicin emot sin psykiska ohälsa. Men skulle soc placera vårt barn pågrund av mig och hans förflutna och sina psykiska problem?
Han är en jätte fin kille med en underbar personlighet. Hade han inte berättat så hade jag aldrig anat att han har adhd och psykisk ohälsa. Han sköter sin vardag jätte bra och glad och positiv. Han bryr sig om mig jätte mycket och stötta mig i det jobbiga jag går igenom. Jag är inte orolig att han inte skulle klara av ett barn, mer orolig att soc inte skulle anse det pågrund av hans prickar och sitt förflutna. Mvh

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är många tankar som dyker upp i samband med att man funderar på framtiden och att eventuellt skaffa fler barn. Förutom glädje och förväntan så kan man också känna en viss oro och osäkerhet inför allt det nya man står inför och vi ska göra vårt bästa för att besvara de frågor du har.

Vi vill börja med att vara tydliga med att Soctanterna inte kan uttala sig i enskilda ärenden då vi saknar insyn i ärenden och allt material som ligger till grund för beslut.

Generellt gäller det att alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro uppstår. Socialtjänsten gör därefter en bedömning om oron måste vidare utredas eller inte.

Att man har barn sedan tidigare som blivit omhändertagna av socialtjänsten innebär inte per automatik att även det ofödda barnet skall placeras. Bedömningen är alltid individuell och det skall utgå ifrån barnets behov. Föräldern kan exempelvis ha tagit emot hjälp för den problematik som föranledde tidigare placeringsbeslut eller är villig att ta emot stödinsatser om dessa skulle anses nödvändiga för att föräldern skall få förutsättningar att tillgodose barnets behov.

Vi råder dig att ta upp din oro och dina funderingar med din socialsekreterare, ställa frågor kring processen och diskutera om förutsättningarna att ta emot stöd om ett sådant behov skulle anses finnas.

Hoppas du har fått svar på frågorna och vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter