Vad händer

Ni måste hjälpa mig. Det är så att jag och mina barn har blivit misshandlade och trakasserade i området där vi bor av ett gäng. Vi fick skyddad bostad i en vecka. Nu ska vi på möte igen och se hur det ligger till. Men kan socialen ta barnen för vi har blivit detta. Jag bad själv om hjälp att komma därifrån men finns det ingen hotbild kvar ska vi väl hem igen. Men kan dom då ta barnen för att skydda dom. Detta är helt vansinnigt att vi som blir drabbade såhär ska behöva va rädda att vi inte får vara med varandra. Sen ska dom göra utredning på oss för det vi har blivit utsatta för. Varför? Vi är brotts offer. Då ska väl inte vi bli utreda för något vi inte har gjort. Vad är ens lagligt i detta sammanhanget? Vad kan socialen göra?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att din familj blivit utsatt för hot och trakasserier utifrån och att du och dina barn fått bo på skyddat boende.

Det är vårdnadshavares ansvar att skydda sina barn. Socialtjänstens uppgift och mål är att skydda och trygga barn som riskerar att fara illa. I de allra flesta fall är det för barnets bästa att vara tillsammans med sina föräldrar och sin familj. Utifrån det du beskriver så är er familj hotade från personer utanför familjen. Därmed finns det anledning att säkerställa att barnen är tryggade och att ni som familj får det stöd och den hjälp ni kan vara i behov av.

Vi råder dig att boka ett samtal med handläggaren för att klargöra vad anledningen är till att socialtjänsten inlett utredning. Det brukar alltid kännas lugnare om man vet vad man har att förhålla sig till och du kan då få svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter