Barn i fara

Ett barn som heter x hens mamma heter x hon är knarkare och tar med sig barnen på gator ibland så lämnar hon hen hos sin mamma som är alkoholist

Gäller ett barn

Kommentarer

Hej!

Vi har redigerat frågan då vi i detta forum inte publicerar några personuppgifter.

Vi har tagit emot den information som inkommit i ditt inlägg. Vill du framöver göra fler anmälningar så vänder dig direkt till det socialtjänstområde som den anmälan gäller bor i. Är du osäker på vilket område personen tillhör så går det bra att ringa till Malmö stads kontaktcenter på telefonnummer 040 –34 10 00.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter