Försörjningsstöd till hyra vid innebeoende

Jag har ingått ett skriftligt avtal med en bostadsrättsinnehavare om inneboende i hennes bostadsrätt. Jag är arbetssökande och saknar inkomst, och får för närvarande försörjningsstöd till hyran. Hyran i den nya lägenheten är lägre än den hyra jag har nu. Min fråga är om socialtjänsten som villkor för fortsatt försörjningsstöd till hyran kan kräva att bostadsrättsföreningens styrelse lämnat tillstånd till inneboendet? Jag har nämligen hört att det inte krävs tillstånd till inneboende i en hyres- eller bostadsrätt.

Inneboende

Kommentarer

Hej!

Om man ansöker om försörjningsstöd krävs inget tillstånd från fastighetsägare/bostadsrättsförening om man är inneboende. Om man hyr i andra hand behöver man dock tillstånd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter