Oro för min son

Hej
Min son har avvikit från sitt lvu och efter ett tag så rymde han till irak o valde o stanna där tills de upphävs men läget där är inte stabilt de sker bombningar och allt möjligt han har en förhandling nu i maj undrar om de släpper den så min son kan komma hem eller inte (han har hållit sig borta från trubbel i 6 mån plus han e 18 nu)

Orolig far

Kommentarer

Hej!

Det är bra att din son har hållit sig borta från trubbel. Nu verkar det som att det är farligt för honom i Irak, och ni behöver välja om han ska komma tillbaka till Sverige eller stanna i det instabila läget som råder i Irak. Bästa sättet att få ett beslut om LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) upphävt är att se till att de grunder som fanns när LVU blev aktuellt inte finns längre. Om anledningen till att det fattades ett beslut om LVU är borta kommer beslutet att upphöra. Vi kan inte ge ett definitivt svar på din fråga om beslutet upphävs när han kommer till Sverige.

I 1 § 3 st LVU framgår följande: “Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.”
Via länken nedan kan du läsa mer om vad lagen säger kring LVU:
https://lagen.nu/1990:52

Vänligen
Soctanterna

Soctanter