Upprepade anmälningar som läggs ner

Hej.
En person i vår närhet lider av borderline och missbrukar droger och prostituerar sig till och från, hennes mående gör henne ostabil och hon tar ur sin ilska och ångest på oss och anmäler oss till soc flera gånger för samma sak, soc har lagt ner varenda utredning.
Har även polisanmält henne för förtal och falsk angivelse och Hon fick en varning.
Undrar om hur ofta en person kan anmäla falska saker samma gång om och om igen UTAN att soc reagerar på denna anmälare?
De behöver dessa resurser till viktiga saker för barn som faktiskt far illa!
Tänker om ni har några rutiner kring dessa frågor.

Uppgiven

Kommentarer

Hej!

Det låter som att ni har hamnat i en besvärlig situation. Det finns ingen gräns för hur ofta socialtjänsten får ta emot en anmälan. Socialtjänsten måste ta emot alla anmälningar som inkommer, bedöma innehållet i anmälan och säkerställa att den som anmälan gäller får det skydd eller den hjälp som den kan behöva.

Om en person upprepade gånger gör anmälningar utan att socialtjänsten bedömer att det finns skäl att vidta åtgärder så kan det bli synligt att en person satt i system att anmäla. Det kan i sin tur påverka socialtjänstens bedömning av trovärdigheten av innehållet i anmälan. Med det sagt så är det socialtjänstens skyldighet att göra en bedömning av varje enskild anmälan.

Vi förstår att detta är påfrestande och olustigt och det kan vara bra att prata med den socialtjänst som utrett anmälningarna och hur det påverkar er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter