Försörjnungsstöd till hyra när förstahadshyresgästen trilskar

Enligt Malmö stads riktlinjer för försörjningsstöd ska den biståndssökande inkomma med en handling som styrker att förstahandshyresgästen har fått hyresvärdens tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand.

Men vad händer om den biståndssökande bott en längre tid i lägenheten och kommer i en situation då hon eller han blir akut beroende av försörjningsstöd. Om förstahandshyresgästen av någon anledning vägrar lämna en sådan handling, nekas den biståndssökande även då försörjningsstöd till hyran (med följd att hon eller han måste flytta och riskerar att bli helt bostadslös)?

Nyfiken

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Som vi förstår, så gäller de riktlinjer som du själv anger; alltså att man som inneboende och akut beroende av försörjningsstöd behöver verifiera att hyresvärden/fastighetsägaren godkänner uthyrningen.
Alla ärenden bedöms dock individuellt. Vid behov så rekommenderar vi dig att kontakta en handläggare på ekonomiskt bistånd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter