Bistånd till faktisk hyreskostnad

Min son är arbetslös och får fullt ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Hans månadshyra ligger klart över vad som enligt socialtjänsten anses som skälig. Han har därför fått rådrum för att hitta en billigare bostad. Rådrummet har förlängts två gånger. Han medverkar aktivt till att hitta ett billigare boende, och utnyttjar alla de möjligheter som står till buds för att reducera sina boendekostnader.
Fråga: Bör socialtjänsten godkänna den faktiska hyran så länge han aktivt medverkar till att finna ett billigare boende?

Bekymrad mor

Kommentarer

Hej!

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Du skriver att din son har fått rådrum vid två tillfällen för att hitta ett billigare boende.

Det är viktigt att han kan visa att han gör allt vad han kan för att söka billigare boende och att han även söker boende i andra kommuner än den han är bosatt i.

Vi rekommenderar att din son kontaktar sin socialsekreterare för att ta reda på vad som gäller och om det krävs något ytterligare av honom i sitt sökande efter billigare bostad.

Socialtjänsten kan fatta beslut om att förlänga rådrummet.

Om socialtjänsten fattar ett beslut som går honom emot har han alltid möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och få sin fråga prövad.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter