hjälpa mina storebröder att flytta

hej!
Just nu lever jag hemma hos min familj med mina föräldrar och syskon...
mina bröder har väldigt stora problem med att bo tillsammans och det fungerar helt enkelt inte. Dem har inga funktionsnedsättningar men de är droger inblandat bland dem. Mina föräldrar sitter varje dag och letar efter någon form av åtgärd men de hittar inget. Har ni någon idé vad vi skulle kunna göra?
behandlingshem är för dyrt för ekonomin....
den ena är 21 och den andra är 18!

Syster

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt att höra att dina bröder som är så unga har problem med droger. Dina bröder kan kontakta socialtjänsten i den kommun de är bosatta och söka stöd och hjälp för sitt missbruk.

Vid en ansökan om hjälp görs en utredning och en bedömning tillsammans med dina bröder om vilken hjälp som bedöms lämplig. Då dina bröder är myndiga måste de söka själva. Dina föräldrar kan aldrig krävas att bekosta t.ex behandlingshem för dina bröder.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter