Personakt

Hej!

Om man får titta på sin personakt o handlingar i något av socialtjänstens lokaler istället för att få det utskrivet då det kostar, får man lov att ta bilder med sin telefon istället?

Person

Kommentarer

Hej!

För att undvika stora kostnader kan du först sätta dig ner och titta igenom handlingarna och därefter avgöra om du behöver samtliga handlingar eller enbart vissa.

Det bör inte vara ett hinder att fotografera handlingarna då bestämmelserna säger att handlingarna skall tillhandahållas för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § SoL eller 29 § LSS. För att vara helt på den säkra sidan råder vi dig att prata med socialtjänsten där ditt ärende hanteras.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter