Dokumentation på hyrevärdens godkännande av andrahandskontrakt

Jag är i en situation då jag kommer att ansöka om försörjningsstöd till hyra. Jag hyr en lägenhet i andra hand. Nu undrar jag om socialtjänsten som villkor för försörjningsstöd till hyran kan kräva dokumenterat att förstahandshyresgästen har fått tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand?

Andrahandsboende

Kommentarer

Hej!

Vid ansökan om försörjningsstöd till hyreskostnad kan socialtjänsten kräva att den sökande uppvisar en handling som styrker att förstahandshyresgästen har fått tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand.

Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt gäller att när bostaden hyrs i andra hand behöver den enskilde inkomma med;

- handling som styrker att hyresvärden/ bostadsrättsföreningen/ hyresnämnden lämnat medgivande till andrahandsuthyrningen

- underlag som styrker att andrahandshyran är skälig. T. ex specifikation avseende hyra/ månadsavgift samt övriga kostnader som enligt kontraktet ingår i den enskildes boendekostnad så att skälighet kan bedömas.

Gratulerar och lycka till med det nya boendet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter