Hur blir det

Det är så att jag å mina barn är utsatta för hot å misshandel och ska iväg till skyddat hem en vecka. Men hur blir det sen. Kan socialen ta barnen för att vi blir hotade å misshandlade . Jag ringer alla för att få hjälp till att komma härifrån. Men ingen hjälper mig att hitta något annat. Jag blir också misshandlad som mina barn. Jag skyddar ju dom hela tiden att dom ens inte får va ute utan mig. Så fort dom kommer som håller på med oss så går vi in. Men hur kan socialen göra nu

Orolig

Kommentarer

Hej!

Det är en otäck situation du beskriver där både dina barn och du är utsatta för hot och våld. Du agerar för att kunna sätta dina barn i trygghet men behöver samtidigt hjälp i detta.

Det framgår inte om det är ett skyddat boende beviljat genom socialtjänsten, annan myndighet eller frivilligorganisation. Det framgår heller inte vem det är som utsätter dig och barnen. Oavsett vem eller vilka det är så bör du ha en dialog med socialtjänsten om hur ni tillsammans kan se till så att barnen är skyddade.

Generellt kan man säga att socialtjänsten inte omhändertar barn på grund av ett yttre hot såvida föräldrarna inte brister i sin omsorg om barnet.

Lycka till och hoppas att du och barnen får rätt hjälp och stöd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter