Min vuxna son

Hej

Min vuxna son som är 31 år lider av djup depression mestadels den mörka tiden under vinterhalvåret och har så gjort i hela hans vuxna tid.
Han har bott i Norrköping ända tills i somras vilket varit lättare för oss (mamma o pappa)
att hantera då vi skött hans ekonomi och kontakter med ekonomiskt bistånd och med sjukvården (psykiatrin).
Nu i somras beslutade han att flytta till Malmö där skaffade han lägenhet och arbete på Samhall men det spårade ur direkt i höstas, han blev sjukskriven ett tag men när depressionen blev djupare i december så isolerade han sig helt vilket han brukar göra
när han mår som sämst. Vi blev väldigt oroliga och skickade dit polisen för att se om han levde och det gjorde han, han förklarade för polisen att han mådde dåligt och ville inte ha
kontakt med någon utan han skulle ordna sin situation själv.
Nu har jag ( papppan) beslutat att åka ner till Malmö och det vet han för vi har pratat med varandra, men han orkar inte med att lösa sin ekonomi som jag misstänker är körd botten
när det gäller hyran och andra räkningar, och någon kontakt med sjukvården verkar han inte ha.
Han har ju inte haft någon inkomst under några månader och vi har inte möjlighet att ge honom pengar till kanske tre hyror och nu kopplas väl kronofogden in i fallet.
Min undran är vad vi ska göra, inte så lätt med det långa avståndet ner till Malmö och
han vill ju inte ha hjälp av oss längre, fast han inte själv kan hantera sitt liv.

Oroliga föräldrar

Kommentarer

Hej!

Det är bra att ni engagerar er och försöker hjälpa er son. Det är svårt när han inte själv vill.

Vi vet inte om er son har någon kontakt med socialtjänsten i Malmö. Det vore bra om ni försöker motivera honom till kontakt. Med hans medgivande kan ni medverka vid en kontakt med socialtjänsten.

Ni kan som anhöriga också göra en anmälan till den socialtjänst som er son tillhör och påtala hans situation. Ni kan också få råd om hur ni kan gå vidare och vilket stöd och hjälp er son kan erbjudas.

Ni kan även ringa Överförmyndarenheten vad gäller information om god man eller förvaltare. Det är två alternativ vad gäller att få stöd när ens egen förmåga sviktar. Det är möjligt att utse förvaltare även om samtycke inte finns. Det går att göra ansökan som anhörig. Det krävs utredning och läkarintyg får att driva genom och det är Överförmyndarenheten som samlar in detta, och Tingsrätten som fattar beslutet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter