Tidigare psykisk ohälsa

Hej en fråga jag har är att om en person tidigare haft ångest problematik & ptsd pg av en dålig uppväxt o våld i nära relation (ej tillsammans med den mannen längre) Men medicinerat sig för det & sedan slutat med medicinen när man mått mkt bättre. Inte har några diagnoser, men ville bli utredd för bipolaritet tidigare som lades ner då det inte fanns något som tydde på att personen hade det ... & har aldrig missbrukat något. med denna bakgrund, kan det bli en soc utredning när denna person skaffar barn? Personen mår bra idag & har inga ångestproblem förutom nervös inför förlossningen & lite panik över det. Men annars stabil och mår psykiskt bra. Kan bm anse eller någon annan att det ändå ska göras en utredning fast inget tyder på att det behövs idag? Det e ju bara gamla saker. Tacksam för svar:)

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du undrar om tidigare diagnoser och psykisk ohälsa kan leda till att socialtjänster utreder personens föräldraförmåga i fall personer skaffar barn senare i livet.

Psykisk ohälsa innebär inte per automatik att man inte klarar av att ta hand om ett barn. En psykisk diagnos kan vara en riskfaktor beroende på hur det uttrycker sig hos den enskilda individen i förhållande till barnets behov. Du beskriver att personen i frågan har tagit sig ur den våldsamma relationen samt även haft kontakt med sjukvården och tagit emot hjälp. Detta tyder på att personen är hjälpsökande vilket anses som en skyddsfaktor. När socialtjänsten utreder vägs det i bedömningen både skyddsfaktorer och riskfaktorer. Syftet är aldrig att socialtjänsten skall frånta barnen utan att tillsammans komma fram till vilka stödinsatser som kan vara lämpliga för att föräldern skall få förutsättningar att tillgodose barnets behov.

Du undrar om barnmorskan eller någon annan kan anse at en utredning behövs. Om utredning skall inledas hos socialtjänsten eller inte är något som socialtjänsten gör bedömningen om. Barnmorskan eller någon annan yrkesperson har en skyldighet att anmäla oron om det skulle uppstå utifrån tidigare besvär/diagnoser. Detta leder inte per automatik till en utredning. Socialtjänsten gör en förhandsbedömning och kan komma att antingen inledda utredning eller lägga ner det om uppgifterna som framkommer inte anses av den karaktären som ska motivera att utredningen måste inledas.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter