Gravid - Soc

Hej!

Min vän är gravid och var hos barnmorskan. Barnmorskan tyckte att Soc skulle bli inkopplad för att min vän ska få ett så bra stöd som möjligt. Då hon är själv i graviditet (men hon har vänner , familj osv) men det större ansvaret är hennes.

Så hon gick med på att frivilligt få hjälp av Soc. då hon är rädd för Soc, då de har tagit hennes första utan anledning (jo det är utan anledning , det säger tillochmed advokaten) men hon sa inget om det till barnmorskan.

Men hon funderar på. När de ska ha ett möte med Soc tillsammans med barnmorskan. Då är det väl barnet i magen man ska fokusera på? Den nya Soc (ny kommun ) kommer väl inte ta kontakt med den gamla Soc och rota i journaler där. Då det inte handlar om barn nummer 1 utan barn nummer 2?

För hon är extremt rädd.

Jag ser ju det som att det är barn nummer 2 de ska fokusera på. Barn nummer 1 har ju första kommunen koll på egentligen. Så finns ingen anledning för nya att hålla koll. Sålänge barnet är placerat

Hälsningar/ frågar åt en vän

Fråga

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att din vän är gravid och att barnmorskan har i samråd med din vän kontaktat socialtjänsten utifrån eventuellt behov för stöd. Vilket din vän har samtyckt till p g a rädslan att barnet skall bli omhändertagen då det första barnet blev det. Din vän är rädd att bedömningen som gjordes gällande första barnet kan komma att påverka bedömningen gällande det ofödda barnet.

Soctanterna kan aldrig uttala sig i enskilda ärenden då vi saknar insyn i ärenden och allt material som ligger till grunden för beslut. Generellt gäller det att alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro uppstår. Socialtjänsten gör därefter en bedömning om oron måste vidare utredas eller inte. Att man har ett barn placerat i familjehem innebär inte per automatik att även det ofödda barnet skall placeras. Bedömningen är alltid individuell och det skall utgå ifrån barnets behov. Föräldern kan exempelvis ha tagit emot hjälp för den problematik som föranledde tidigare placeringsbeslut eller är villig att ta emot stödinsatser om dessa skulle anses nödvändiga för att föräldern skall få förutsättningar att tillgodose barnets behov.

Du undrar om socialtjänsten kan komma att begära uppgifter från tidigare kommun som har placerat första barnet. Svaret är ja, det kan sannolikt komma att bli aktuellt då uppgifterna kan vara relevanta för att kunna göra en bedömning om föräldraförmågan.

Vi råder din vän att ta upp sina rädslor med handläggaren i ärendet, ställa frågor kring processen, diskutera om förutsättningarna att ta emot stöd om ett sådant behov skulle anses finnas.

Hoppas du har fått svar på frågorna och vi önskar din vän lycka till!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter