Hur länge kan man få socialbidrag

Jag funderar över hur länge man kan få socialbidrag när man inte får jobb. Jag är tidigare dömd och vid sökning på nätet eller på Lexbase eller MrKoll framkommer det direkt att jag är straffad. Jag har fått flera avslag eftersom de har kollat mig. Om man inte får jobb, ens med hjälp från kommunen eller arbetsförmedlingen, finns det någon gräns hur länge man kan få socialbidrag?

Arbetssökande

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har haft svårt att få ett arbete utifrån det att du tidigare är dömd för brott vilket syns vid belastningsregister utdrag. Du har funderingar över hur länge försörjningsstöd kan betalas till dig om inte du lyckas få ett arbete utifrån de förutsättningarna som råder.

Det finns inte någon tidsbegränsning när det gäller rätten till försörjningsstöd utan det som gäller är att man inte på egen hand kan tillgodose behovet. Rätten till försörjningsstöd är dock inte kravlös utan den enskilde måste delta i planeringen till självförsörjande. Planeringen om vägen till självförsörjande görs tillsammans med sin handläggare. Det kan innebära att man måste delta i arbetsmarknadsaktiviteter, utbildning eller söka arbete som inte kräver registerkoll.

Du beskriver att du har haft svårt att få ett arbete utifrån det att du tidigare är dömd. Vid kontroll har du blivit nekat anställning. Detta är inget du kan styra över utifrån de rådande omständigheterna men det är viktigt att du gör allt du kan för att nå målet till självförsörjande. Det kan handla om att du söker arbetet, går på arbetsintervju, har en dialog med arbetsgivaren om förutsättningarna för dig att erbjudas arbetet trots domen o s v. Det kan också handla om att du skolar om dig, studerar och tar studielån för att kunna försörja dig på det till dess att domen inte längre syns i utdragsregistret, beroende på brottet som begåtts.

Vi önskar dig lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter