Swish

Hej! Jag vet att swish överföringar räknas som inkomst. Gäller det även om man får en swish överföring på sin födelsedag? Eller kan det räknas som en gåva då?

Nanc

Kommentarer

Hej!

Din fråga om swish överföring på ens födelsdag räknas som inkomst eller gåva. Vi tror att du menar räknas denna swish överföring som inkomst när du söker försörjningsstöd. .

Vid en ansökan om försörjningsstöd gör socialnämnden en bedömning av om den enskilde kan tillgodose sitt behov genom egna tillgångar. När det gäller gåvor så räknas de som inkomst vid beräkningen av försörjningsstöd om personen kan förfoga över gåvan. I detta fall är gåvan i form av pengar och kommer då att räknas som inkomst.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen
Soctanterna

Soctanter