Får barnet inte vara med på familjebehandling m den har anorexia?

Hej! Vi har gått i familjebehandling på soc och nu har de utan att vi har fattat det ändrat det till föräldrastöd. Vår dotter har anorexia och vi tycker att denne terapeut som vi går till är jättebra. Problemet är bara att vår dotter inte får vara med längre för att hon har anorexia!
Vår dotter själv och vi vill väldigt gärna ha familjeterapi men nu vägras vi att vår dotter ska få följa med! De säger att familjeterapi får endast utföras på ABC. Men där får vi ju inte vanlig familjeterapi som handlar om allt möjligt! Där pratar vi ju bara om maten!
Finns det en lag som säger att det är helt omöjligt att få familje terapi på soc om barnet (13 år) har anorexia? Eller är det bara ovilja från soc sida? Man borde ju kunna tycka att vi skulle kunna få vara med och bestämma lite grann. Men de vägrar låta henne vara med!
Mvh Anniana

Anniana

Kommentarer

Hej!

Vad bra att ni har fått en familjebehandling som ni alla har tyckt fungerat och som ni känner är något ni skulle vilja fortsätta med.

Om familjebehandlingen har varit ett bistånd från socialtjänsten, har socialsekreteraren gjort en bedömning om att ni som familj varit behov av detta.

Förutsättningarna för familjebehandlingen för hela familjen kan ha förändrats under tiden, som gör att socialtjänsten och socialsekreteraren gör en annan bedömning och ändrar biståndet till ett föräldrastöd i nuläget. Du beskriver att din dotter har anorexia och att socialtjänsten hänvisat till att familjeterapi endast får utföras på ABC. Om vård ges via sjukvården, och det finns en planering utifrån sjukdom och vårdbehov, så bör man få hjälpen där. Insatser från olika myndigheter ska inte motverka varandra, men kan ges om de kan komplettera varandra.

Det verkar som att socialtjänsten sett att ni som föräldrar kan vara hjälpta av fortsatt kontakt av behandlaren och beslutat om fortsatt bistånd i form av föräldrastöd. Vi uppfattar att detta är ett erbjudande av insats men att ni kan tacka nej till denna om ni inte tycker att den ger er något om er dotter inte får vara med.

Generellt kan man säga att bistånd enligt socialtjänstlagen kan man få om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Eftersom din dotter får vård och hjälp via sjukvården, så kan behovet av familjeterapi tillgodoses genom dem.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter