Ska ekonomiskt bistånd ersätta kostnad för ID-kort eller pass ( samma kostnad)?

Hej!
Jag upplever att min handläggare har nekat fler och fler saker som normalt hade blivit beviljat efter jag överklagade då hon nekade mig ersättning för kostnad för medicin som är del i behandling av en kronisk sjukdom för "vanliga människor med låginkomst ska ha råd med". Fast normala FRISKA människor som KAN jobba har minst 14.500kr i lön per månad, och den summan har mina utbetalningar definitivt inte gått upp till.

Men min fråga är; Ska "man" få extra ersättning för att förnya IDkort/pass (400kr) i er mening? I min förståelse av handläggningsboken ska engångskostnader som inte anses vara vardagliga månadskostnader ersättas.

TN

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du upplever att din handläggare har nekat fler och fler saker. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag vilket innebär att den anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten. Kommunerna har sedan själv att göra sina riktlinjer, och dessa ligger till grund för hur det enskilda ärendet bedöms.

Kostnaden för identitetshandling ingår inte i riksnormen för försörjning men kan ingå i begreppet “livsföring i övrigt”. Livsföring i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som ansöker. Att notera är att alla dina möjligheter till att lösa kostnaden ska vara uttömda samt om ditt behov av identitetshandling kan tillgodoses på annat sätt. Som till exempel genom annan ID handling.

Så din fråga kan inte besvaras med ett ja eller nej utan din ansökan kommer att individprövas när du lämnat in den.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter