Hemliga möten

Hejsan!

Jag funderar om socialen får har möten, hembesök, mailkontakt, telefonkontakt, skicka bilder på mina barn utan mitt samtycke till andra personer?

Denna kontakt är inte i utredningssyfte från socialens sida. Just fått hem jornalutdragen jag begärt ut. Varken jag eller min nya socialsekreterare förstår denna kontakt med dessa utomstående personer. (Är tre stycken utomstående som inte har samtycke)

Dessutom visste jag inget om denna kontakt för jag citerar ”det som skrivs på anteckningsblock är inget jag får ta del av” förrän nu när min nya socialsekreterare börjat och hon gav ut de begärda handlingarna som min förra nekat. Där allt står som tydligen endast stod i den förras anteckningsblock.

Känner mig extremt överkörd av mitt socialkontor i denna fråga och min nya socialsekreterare är lika upprörd som jag att detta ens ägt rum. Medans min förra sa att hon har den behörigheten att bedöma att hon får göra vad hon vill i detta fall. Man vet ju inte vad som är rätt eller inte eftersom man får olika bud jämt.

Med vänliga hälsningar Förvirrad

Doris

Kommentarer

Hej!

Det verkar som att du upplever att socialsekreteraren tidigare inte skött sitt uppdrag och handlagt och agerat enligt gällande lagstiftning. Att få en känsla av att oegentligheter har begåtts är olustigt.

Du beskriver att du inte vetat om något av dessa kontakter, eftersom “det som skrivs på anteckningsblock är inget jag får ta del av”. Handskrivna lappar och minnesanteckningar är inte att se som tillhörande journalen och behöver därför inte lämnas ut. Lämnas däremot minnesanteckningar i akt för arkivering är de inte längre “bara minnesanteckning” utan även en upprättad handling på myndigheten och tillhör journalen.

Om du anser eller misstänker att det har begåtts något fel av socialtjänsten och dess handläggare, kan du anmäla det till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. IVO och hur en anmälan dit går till hittar du i länken nedan.

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-socialtjansten/

Du kan också göra en anmälan till JO, Justitieombudsmannen. I länken nedan hittar du hur du går till väga med att anmäla till JO.

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Vi hoppas att du får någon rätsida på det som hänt. Har socialtjänsten begått något orätt kan det kanske inte göras ogjort, men du och den det berör kan kanske få en upprättelse och en ursäkt. Den som eventuellt har handlat orätt får reda på detta och gör förhoppningsvis inte om det. Framkommer det att en enskild handläggare begått ett brott, få man kanske överväga en polisanmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter