Läkaren gjorde orosanmälan samt polisanmälan

Mitt barn kom hem från den andre föräldern det framkom att föräldrarna hade bränt barnet på benet med tändare, barnet är i förskoleåldern.
Jag kontaktade Soc och vårdcentralen dagen efter det gjordes orosanmälan av läkaren och hen polisanmälde samt dokumenterade skadan.
Soc kontaktades men dom har fortfarande inte meddelat den andre föräldern om att hen är misstänkt för misshandel av barnet
Barnet ska som det ser ut till föräldern denna veckan men om jag håller barnet från föräldern riskerar jag vite.
Min fråga är kan Soc hjälpa till med ett tillfälligt interimistiskt beslut om att barnet bör stanna hos mig under tiden som utredning pågår??
Tacksam för svar snarast!

Essa

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att barnet som bor växelvis/har umgänge med den andra föräldern åsamkats brännskador med en tändare på barnets ben senast barnet var där. Du har sökt vård för detta och skadan har dokumenterats. Läkaren har också upprättat en orosanmälan till socialtjänsten samt polisanmält.

Du är orolig för att lämna över barnet till den andre föräldern utifrån misstankarna om barnmisshandel men är samtidigt orolig för att riskera att få vite om du hindrar att barnet överlämnas till den andra föräldern. Föräldern har ännu inte informerats om misstankarna.

Socialtjänsten kan aldrig fatta något interimistiskt beslut om att barn enbart ska få bo hos den ena förälder under utredningstiden. Gällande barnets boendefråga är det enbart tingsrätten som kan fatta ett sådant beslut.

Du som förälder och vårdnadshavare har dock en skyldighet att skydda ditt barn så att det inte ska fara illa. Därmed är det enbart du som förälder som kan avgöra vad som är bäst för ditt barn i den givna situationen. I frågan om vite är det tingsrätten som kan fatta ett sådant beslut. Finns det anledning att barnet inte kan vara hos den andra förälder p g a misstankar om misshandel kommer detta att tas med i beslutsfattandet.

Att socialtjänsten inte har informerat den andra föräldern om misstankarna beror sannolikt på att det anses kunna påverka polisens utredning i frågan om brott. Vi föreslår att du kontaktar handläggaren på socialtjänsten och ber om råd gällande om du ska lämna barnet eller inte till den andra föräldern.

Återigen kan inte socialtjänsten besluta i frågan utan rekommendera. Du kan också vända dig till en jurist för att få hjälp med en ansökan om interimistiskt beslut gällande barnets boende utifrån den givna situationen.
Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter