swish inkomst

Jag undrar en sak . Räknas inte swish insättning som inkomst i ansökan om ekonomisk bistånd? jag har en vän som fick ex 2000kr in satt på sitt konto via swish för att vännen skulle fixa bilen som vännens förälder äger . Fast vännen fått bilen av sin förälder. Vännen har erkänt att vännen inte kan stå på bilen för då förlorar vännen bidraget, varje gång jag får en extra tillgång/inkomst förlorar jag rätten till bidraget i flera månader eller få ned sänkt . Men min vän får fortsatt fullt utbetalt bidrag . är det här rätt ?

Carolyn

Kommentarer

Hej!

Det stämmer att insättningar via swish räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Vi kan inte svara på hanteringen av enskilda ärenden vad man däremot kan säga är att den sökande måste redovisa inkomster och utgifter. Den enskilde ges alltså möjlighet att förklara vad insättningen avser. Handläggaren gör därefter en bedömning om personen beviljas bistånd och i så fall hur mycket.

Uppgifterna som den enskilde redovisar lämnas på heder och samvete, att underlåta sig att redovisa- eller att redovisa felaktiga uppgifter kan få rättsliga påföljder.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter