Barn som bor hemma med eget barn

Mitt 18 åriga barnbarn är gravid och ska bo kvar hos min dotter tills hon gått ut gymnasiet våren -22 förhoppningsvis,barnet är beräknat att komma i juli i år.
Har mitt barnbarn rätt till ekonomiskt stöd eftersom hon behöver köpa saker till barnet och sig själv inför födseln? Hon har sitt studiebidrag och underhåll från sin pappa. Barnets pappa kan inte betala underhåll då han oxå går i skolan.

Gamlamormor

Kommentarer

Hej!

Vad roligt att du ska bli gamlamormor och få vara med när fjärde generationen kommer. Vi kan förstå din oro över situationen när ditt barnbarn är så pass ung och inte är klar med sin utbildning.

Du frågar runt ditt barnbarns möjlighet till ekonomiskt bistånd inför födseln då varken hon eller det kommande barnbarnsbarnets pappa har ekonomiska förutsättningar till att försörja barnet.

Det blir lite komplext när ett barn blir förälder och då ska försörja sitt barn. Även om ditt barnbarn är fyllda 18 år, är det enligt föräldrabalken hennes föräldrar som är försörjningsskyldiga gentemot henne så länge hon går en grundutbildning, vilket gymnasiet räknas som. Så det som ditt barnbarn behöver, ska hennes föräldrar bekosta. När det sen gäller försörjningen av barnbarnsbarnet, är det dennes föräldrar som är underhållsskyldiga, alltså ditt barnbarn. Ditt barnbarn kommer att erhålla föräldrapenning under tiden som hon är föräldraledig. Med denna inkomst, barnbidrag och underhållsstöd (som hon kan ansöka om från försäkringskassan om barnafadern inte har möjlighet att betala underhåll) ska hon försörja sitt barn. Om dessa inkomster inte täcker barnbarnsbarnets försörjning enligt riksnorm, kan ditt barnbarn vara berättigad till försörjningsstöd för att kunna försörja sitt barn.

Om ditt barnbarn tar paus i studierna, och är föräldraledig under en tid, kan hon söka bistånd för sin familj, eftersom hennes föräldrar inte är underhållsskyldig gentemot henne om hon inte går i skolan.

Om din fråga gäller bistånd för inköp av saker som vagn, säng och grundutrustning inför ett barns ankomst, kan ditt barnbarn göra en sådan ansökan på socialtjänsten. Socialtjänsten prövar då om rätt till bistånd föreligger, eller om behovet av dessa inköp kan tillgodoses på annat sätt. Ett sätt kan till exempel vara att ditt barnbarn har sparade medel som kan bekosta inköpen.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig och din familj stor lycka!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter