Hur blir det nu

Jag va i en affär å handlade med min pojke. Jag tog aldrig någon korg utan skulle inte ha så mycket tänkte jag så la det så länge i väskan. När jag skulle betala så betalade jag det jag hade i händerna. När jag skulle packa ner det märkte jag det andra men när jag packade ner kom en vakt å sa jag skulle tömma väskan så fick ju aldrig chans att få betala. Vakten tog hand om sakerna. Va inte så mycket pengar. Men pojken klarade inte av att va kvar pga sina diagnoser så han gick. Jag gick så klart efter för att hitta honom för han kunde ju inte gå själv. Vad händer nu med socialen. Gjorde ju faktiskt inte detta medvetet. Glömmer ofta av saker å det blev så nu. Men tar dom pojken nu för detta. Jag gjorde ju inte det medvetet

Mamma

Kommentarer

Hej!

Misstag är lätta att göra och de flesta är lätta att reparera.

Vi förstår det som att du var och handlade och var på väg att lämna butiken utan att ha betalt för samtliga varor vilket uppmärksammades av en vakt.

För att socialtjänsten över huvud taget skall involveras i en sådan händelse krävs att en anmälan gjorts till socialtjänsten. När en anmälan inkommer till socialtjänsten skall först och främst en bedömning göras om man skall inleda utredning eller inte. Socialtjänsten kommer därför ta en initial kontakt med dig och diskutera innehållet i anmälan. Finns det sedan tidigare en pågående utredning på barnet kommer barnets handläggare att ta kontakt med dig för att diskutera den inkomna anmälan.

Socialtjänsten omhändertar inte barn om det inte finns en allvarlig fara för barnets hälsa och utveckling. Socialtjänsten kan däremot erbjuda stöd och hjälp vid behov.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter