Bistånd till hyra efter flytt till ny bostad

På grund av arbetslöshet får jag för närvarande ekonomiskt bistånd till bl.a. hyra. Mitt hyreskontrakt går ut om två månader, och jag letar efter en bostad i min kommun och i grannkommunerna. Jag har sökt på de få lägenheter som ligger inom vad som är ”skälig boendekostnad”, men inte fått något. Jag har dock fått flera erbjudanden om bostäder som har en högre månadshyra än vad som anses skäligt, t.ex. en bostadsrätt ”1,5:a” uppförd 2019 och som hyrs ut i andra hand för 9 000 kr per månad.

Fråga:
Kan jag få försörjningsstöd till hela den högre hyran under en rådrumstid, om jag skriver kontrakt och flyttar in?

(Det är viktigt att understryka att min fråga förutsätter att jag inte frivilligt väljer en lägenhet med högre hyra, utan att mitt behov av bostad för närvarande inte kan tillgodoses på annat sätt, eftersom jag annars blir helt bostadslös.)

Arbetslös

Kommentarer

Hej!

Att vara tvungen att flytta från ett boende, som man kanske egentligen är ganska nöjd med, på grund av att hyresvärden säger upp en kan vara en ganska omvälvande situation. Även om ens situation i övrigt är ordnad med arbete och inkomster, kan det ställa saker och ting på ända.

Är man dessutom utan anställning och mellan två arbeten, så slåss man på bostadsmarknaden med något sämre förutsättningar än den som har fast anställningen och kan uppvisa fasta inkomster. Även om dina förutsättningar kanske inte är de bästa just nu att söka bostad, så har du vad vi förstår ändå ordnat med försörjningsstöd och vet vad som gäller med detta och rätten till bistånd.

Generellt kan man säga att fördyrande av boendekostnad näst intill aldrig godkänns under en pågående biståndsperiod. Det är möjligt att socialtjänsten där du bor anser att du ska göra mer, till exempel vidga ditt sökområde på bostad, för att du ska kunna bedömas göra vad du kan för att lösa situationen.

Vi råder dig att kontakta din handläggare för att höra vilka förutsättningar du har, om du kan ta ett dyrare boende tillfälligt, för att inte hamna i en bostadslöshet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter