Kontakt med familjehem

Hej!
Min dotter, 16 år, är SOL-placerad i familjehem. Jag får ha fri kontakt med dottern, men enligt familjehemmet får jag inte kontakta dem, utan all kontakt med familjehemmet måste gå via socialtjänstens handläggare.
Det innebär bland annat att jag inte kan ta kontakt med familjehemmet om min dotter tex meddelar att hon tagit droger under helger eller om något annat allvarligt inträffar. Det innebär också att jag inte kan nå familjehemmet om handläggaren är sjuk eller ledig, då det endast är denna handläggare som får ha kontakt.
Jag har haft ett videosamtal med familjen på 4 månader, i övrigt endast den info dottern ger.
Är detta ett vanligt förfarande? Har jag rätt att begära att åtminstone få en mejladress så jag kan kontakta familjen om något tex händer en fredagskväll?
Tack för hjälpen!

Orolig förälder

Kommentarer

Hej!

Att ha ett barn som inte bor tillsammans med dig ställer stora krav på samarbete mellan dig och socialtjänsten och familjehemsföräldrarna. För att ditt barn ska få den vård och omsorg som hen behöver är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. Barnets bästa är vägledande.

Planeringen om hur kontakten och kommunikationen ska skötas är något som ni tillsammans med handläggaren i ärendet kommer överens om. Vi föreslår därför att du tar upp detta med handläggaren i ärendet för att få tydlighet i vad som gäller.

Om du skulle behöva lämna viktig information till familjehemmet under kvällar och helgtid kan du alltid kontakta social jour som är socialtjänsten utanför kontorstider. På så sätt kommer social jour att kontakta familjehemmet och fungera som kommunikationskanal istället för ordinarie socialtjänst. I Malmö finns socialjour tillgänglig dygnet runt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter