är hon inte lite väl nyfiken?

min sekreterare verkar onaturligt intresserad hur ofta jag går på besök hos min kurator. har hon med de å göra hur många möten i ex månaden jag går dit? jag fick avslag denna månaden pg av de och en av punkterna var också att hon ville även ha handling om att jag sökt god man.

Alice

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du erhåller försörjningsstöd och undrar om din handläggare har rätt att ställa vissa frågor till dig. Så som om du har sökt godman samt hur många gånger du besöker din kurator. Vi förstår att det kan kännas jobbigt att få svara på alla de personliga frågorna som ställs och att man kan uppleva det som kränkande.

Att genomgå en utredning på socialtjänsten är något som många upplever som känsligt då man får berätta om sin livssituation för en okänd myndighetsperson. Det uppstår en maktobalans där klienten är beroende av myndighetens beslut.

Soctanterna kan aldrig uttala sig i enskilda ärenden då vi inte har tillgång till alla uppgifterna. Generellt gäller det att handläggaren skall inhämta de uppgifterna som är relevanta och avgörande för beslut i ärenden. En viktig del är att man följer den planering som man har kommit överens om. Det kan exempelvis handla om att man ska ha ansökt om en godman om det anses vara nödvändigt och något man har pratat om tillsammans med klienten. Att du besöker kuratorn kan också vara en del av planeringen som syftar till att du får det stöd du behöver.

Vi föreslår att du talar öppet om detta med din handläggare, ställ frågor kring varför viss information är viktig för handläggaren. Att förstå varför man som klient behöver lämna ut viss information kan ge en viss trygghetskänsla och även skapa förutsättningar för ett gott samarbete.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig allt lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter