Vårdbidrag räknas in i normen för bistånd

Hej när jag läste på Socialstyrelsens riktlinjer etc så står att man ska se från fall till fall. Ja låter rimligt pgr olika situationer i olika familjer. Nacka soc räknar in (Leon 18 år går i gymnasiet.) L har svår adhd jag med tyvärr.varör följer inte social förvaltningen i Nacka kommun socialstyrelsen rekommendationer? När jag påpekat detta .Sonen sliter enormt på ytter plagg saker går sönder flera ggr i mån . Ibland av ren hårdhänthet= inte meningen i bland av ilska." Leon " ett par gympa skor håller i bästa fall 3-4 mån innan dem går sönder son kan inte äta de billigaste flingorna etc,etc... på grund av näring innehållet är fullt med E320 etc...... Hans Adhd blir värre mm. Vi mästerverk ha rättigheter gällande det hår .Vi har hans vårdbidrag av en anledning! Sen har vi fått avslag 2 ggr med en månads mellan rum. som jag ska gå in på nästa gång jag skriver till soc tanter på nätet. För den historien är helt omänsklig. Tack vi hörs. Katarina

Adhd familjen 777

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att din son som har ADHD erhåller vårdbidrag utifrån de svårigheterna som diagnosen medför i form av slitage på kläder och skor, behov av speciell kost m.m. Detta räknas som merkostnad och sonen bedöms därmed berättigad vårdbidrag.

Det är skillnad på vårdbidrag och merkostnad.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.

Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör socialnämnden i regel inte räkna som inkomst det som kallas för merkostnader till följd av funktionsnedsättning. Just begreppet bör innebär att socialnämnden inte är skyldig att inte räkna med merkostnadsersättningen. Det lämnar utrymme till att nämnden i de olika kommunerna kan göra olika bedömningar.

Vi råder dig att prata med din handläggare och förklara vilka svårigheter sonens diagnos medför.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter