Måste jag gå på soc möte om jag begått ett brott

Hej, de e så att jag blev polisanmäld för Bedrägeri då jag bedragit någon på 1800kr tror de men jag lämnade pengarna tillbaka de e en lång historia. Ja e under 15 men vill inte gå på soc möte varken jag eller mina föräldrar. Jag har fått en kallelse och vad händer ifall jag inte går, Tack
PS: Har aldrig blivit anmäld för nåt tidigare.

Zacke

Kommentarer

Hej!

Är man under 18 år skickar polisen alltid en anmälan till socialtjänsten om det är så att en minderårig är misstänkt för något brott. Om man är under 15 år, är man inte straffmyndig.

Polisen har att utreda brott, och i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, finns det som reglerar hur och vem som gör detta. I denna lag finns även bestämmelser om brott begångna av den som inte har fyllt 15 år. I 31 § LUL regleras när polisen ska utreda brott trots att den misstänkte är under 15 år. I samma paragraf finns också att socialtjänsten kan begära att polisen utreder brottet, om socialtjänsten kan vara i behov av en sådan utredning för eventuella insatser för den unge. Se länk nedan

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

När anmälan inkommer till socialtjänsten från polisen om att en ungdom under 15 år är misstänkt för brott, så har socialtjänsten att göra en förhandsbedömning. Detta kan ske enbart med anmälan som inkommer, eller ihop med att socialtjänsten träffar barn och vårdnadshavare. Om du och dina föräldrar är kallade till att träffa socialtjänsten för en förhandsbedömning så är det för att gå igenom anmälan, diskutera din syn och uppfattning om anmälan samt dina föräldrars uppfattning. Socialtjänsten har att göra en bedömning om det finns skäl att öppna utredning och vidare utreda om du och dina föräldrar är i behov av någon form av hjälp och stöd, eller om händelsen som anmälan avser är utagerad redan mellan dig och dina föräldrar. Socialtjänsten tittar på riskfaktorer och skyddsfaktorer som finns omkring dig och beslutar därefter om utredning öppnas eller ej.

Det är inget brott att utebli från ett möte, men att utebli från ett möte hjälper dig inte i längden. Socialtjänsten kan ändå besluta att öppna utredning och kommer att genomföra den med eller utan din medverkan. Socialtjänsten har lov att ta de kontakter den behöver, även utan din och dina föräldrars medgivande, för att få så mycket information den behöver för att säkerställa att du och dina behov blir tillgodosedda.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att du löser det på bästa sättet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter