Ekonomiska bistånd för familjen som har en billig bil.

Hej!
Jag och min fru har fyra barn, och en av de har funkationsnedsättning och han är fyra år gammal.
Vi har en bil med en värdering 4000 kronor.
Vi använder bilen för medicinska besök för barnet, köpa mat för familjen och göra aktiviteter för alla barnen.
Min socialsekreterare dragit av 4000 kronor den månaden enligt värderingsintyget jag lämnat innan.
Frågan är: de kommer att beräkna bilen som inkomst varje månad eller bara en gång?
Mvh

Funderande

Kommentarer

Hej!

Du skriver att socialtjänsten har dragit av 4000 kronor i beräkningen av försörjningsstöd, det efter värdering av er bil. Du undrar om det är en engångsdragning eller om summan dras av varje månad?

Eftersom er bil räknas som en värdehandling som ni har kvar, kommer den att ingå i er beräkning varje månad. Vi råder dock dig att vända dig till den ansvariga handläggaren för att prata vidare med hen om beslutet gällande bilen, om den är avgörande för att få vardagen att fungera utifrån barnets diagnos eller andra omständigheter som kan göra att familjen behöver ha en bil.

Du kan alltid överklaga beslutet vilket då tas upp till ny prövning. Vid överklagan av beslut ska det ha inkommit till myndigheten senast 3 veckor efter att du har mottagit beslutet. Du kan alltid få hjälp av din handläggare för att överklaga om du behöver det.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter