Rådrum vid flytt till ny bostad pga uppsägning

Jag är arbetssökande utan inkomst och får idag försörjningsstöd till hela hyran som bedömts som skälig. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till den 1 april. Jag letar därför efter en ny lägenhet inom pendlingsavstånd till där jag bor nu och som ligger i närheten av där jag deltar i programverksamhet inom Jobb- och utvecklingsgarantin.

Min fråga gäller vad som händer om jag inte lyckas hitta en bostad till s.k. skälig hyra? Om jag, för att undgå att bli helt bostadslös den 1 april, skriver kontrakt på en lägenhet som överskrider vad som anses som skälig hyra och flyttar dit, kan jag då få bistånd till den faktiska hyreskostnaden under en rådrumstid medan jag fortsätter att leta efter en billigare bostad?

Uppsagd

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen i Sverige och synnerhet i storstadsregionerna är svår och bostadslöshet och hemlöshet är ett faktum i stora delar. Att lyckas få ett förstahandskontrakt blir svårare och svårare och många människor som har skulder lyckas inte ta sig in på bostadsmarknaden.

Vi förstår det som att du har blivit uppsagt av hyresvärden och att du letar en bostad inom pendlingsavstånd men som också ska vara i närheten av programverksamheten du genomgår idag.

Under de omständigheterna kan socialtjänsten ge en rådrumstid för dig att förändra din boendekostnad. Rimligt är nog då att lämna rådrumstid mellan 3-6 månader lite beroende på hur situationen ser ut i din kommun. Personen har under den tiden på sig att ändra på sin boendekostnad, därefter godtas troligen bara högsta godtagbara boendekostnad som utgift för hyra.

Har du fördyrat dina boendekostnader eller försatt dig i ett dyrare boende än vad din inkomst mäktar med så att du blir beroende av försörjningsstöd för att klara din försörjning, är det inte säkert att du lämnas någon rådrumstid för att förändra boendet. Då har du tidigare haft en lägre kostnad och gör genom flytten dig beroende av bistånd. Som socialtjänstlagen säger, så kan behovet tillgodoses på annat sätt, så föreligger inte rätt till bistånd.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter