Underhållsskyldighet

Om föräldrar bor tillsammans och har dotter 15 år mamma har barnbidrag och pappa är inte delaktigt als i underhål då han menar att barnbidrag räcker
Mamma betalar allt:mat,kläder,resor...
Pappa betalar räkningar för huset som är inte alls höga och det är allt.
Vad ska man göra?

Funderare

Kommentarer

Hej!

Att ha barn kostar, och det verkar som att du vet vad en 15-åring kostar. Även om mamman och pappan bor tillsammans så verkar de ha valt att dela upp sin ekonomi och står för olika delar av kostnaden i hushållet.

Ett förslag till denna mamma är att spara alla kvitton på inköp till dottern, samt den del av kostnader som gäller mat, förbrukningsvaror och så vidare. Visa vilka utgifter som det faktiskt är för ett barn i den åldern. Detta kan göra att pappan förstår vilka kostnader det faktiskt är. Pappan kan göra det samma med boendekostnaderna så blir det tydligt för alla vad det kostar i ett hushåll.

Ett annat förslag är att kontakta budgetrådgivarna i kommunen för att få uppgifter om vilka schablonkostnader man har för ett barn i den åldern när det görs beräkningar av olika slag.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter