Hur länge beviljas rådrum

Min fråga gäller situationer när en arbetslös som uppfyller villkoren för försörjningsstöd har en hyra som är oskäligt hög. T. ex. en ensamstående som hyr en 2:a bostdsrätt i andra hand för 13 000 kr/mån. I sådana fall kan socialnämnden ge personen rådrum för att finna ett billigare boende. Min fråga förutsätter att personen är aktivt medverkande till att hitta ett billigare boende, och gör allt vad han eller hon kan för ett hitta en billigare bostad. Fråga: Ska socialtjänsten i sådana fall betala den faktiska hyran helt tills dess att personen lyckas hitta ett billigare boende?

Johan

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen i Sverige och synnerhet i storstadsregionerna är svår och bostadslöshet och hemlöshet är ett faktum i stora delar. Att lyckas få ett förstahandskontrakt blir svårare och svårare och många människor som har skulder lyckas inte ta sig in på bostadsmarknaden.

Du beskriver att du idag har ett andrahandskontrakt till en kostnad om 13000 kr/mån. Vi antar att du tidigare haft en ekonomi som möjliggjort boendet i nuvarande bostad, men att din inkomstsituation förändrats så drastiskt att du inte klarar din försörjning själv. Under de omständigheterna kan socialtjänsten ge en rådrumstid för dig att förändra din boendekostnad. Rimligt är nog då att lämna rådrumstid mellan 3-6 månader lite beroende på hur situationen ser ut i din kommun. Personen har under den tiden på sig att ändra på sin boendekostnad, därefter godtas troligen bara högsta godtagbara boendekostnad som utgift för hyra.

Har du fördyrat dina boendekostnader eller försatt dig i ett dyrare boende än vad din inkomst mäktar med så att du blir beroende av försörjningsstöd för att klara din försörjning, är det inte säkert att du lämnas någon rådrumstid för att förändra boendet. Då har du tidigare haft en lägre kostnad och gör genom flytten dig beroende av bistånd. Som socialtjänstlagen säger, så kan behovet tillgodoses på annat sätt, så föreligger inte rätt till bistånd.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter