Anmälan oro äldre - om kontaktförsök misslyckas

Hej!
Vad händer efter anmälan om oro äldre, om kontaktförsök misslyckas.
Den anmälan avser lider av demens, så det är make/maka som skall vara kontaktperson för biståndshandläggare.
Följande inträffar:
Bokade besök avbokas, bl a med hänvisning till corona
Kontaktpersonen svarar inte när handläggare söker kontakt via telefon.
Brev besvaras inte.
Är därmed möjligheterna uttömda? Eller finns det andra sätt att gå vidare?

Med vänlig hälsning
"Biggles"

Biggles

Kommentarer

Hej!

Det är frustrerande att stå bredvid och se att någon som är i behov av stöd och hjälp inte får det, av en eller annan anledning.

Du beskriver att det förekommit olika kontaktförsök med personen och den kontaktperson som finns men att inget av dessa försök har gett något resultat.

Om oro kvarstår för en person, kan man göra en ny anmälan till Socialtjänsten och Hälsa-Vård och Omsorg så att de på nytt försöker kontakta personen det gäller.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter