Att gå vidare efter tjänstefel

Hej!

Tack för eran rådgivningssida. Jag ska i korthet förklara vad saken gäller, jag är dock medveten om IVO och JO, etc.

Jag fick avslag förra året för 2 månader men efter det ordnade sig för tillfället, jag fick de inte ut dessa stöd, handläggaren samlade på sig mina överklaganden, så jag trodde hon ville ändå bevilja det, hon lovade det men istället skickades till sist allt till Förvaltningrätten...som bollade tillbaka det hela igen, hänvisande till stadsdelen för "ny utredning", fast det var inte helt hopplöst för de nämnde att stadsdelen är skyldig att säkra "skälig ersättning".

Det hjälpte inte, stadsdelen (eller handläggaren) har lagt undan ärendet, det blev inget överklagande från deras sida eller en utbetalning efter 1 månad. Tyvärr det hände samma sak som nämns hos andra, att bemötandet blev nu direkt fientligt efter detta, (det handlar bara om ca. 12 000 kr som jag inte fick ut för två månader, jag var tvungen att låna från bekanta) Så nu är vi tillbaka till utgångpunkten samt med ett nytt avslag för Februari månad från handläggaren.

Frågan är: Förutom anmälningar till IVO och JO, kan jag rent av polisanmäla handläggaren för tjänstefel och lagbrott som nu hotar mitt liv?
(dvs. jag håller på att svälta ihjäl som jobbsökande! person, inskriven hos AF, rapporterar sökta jobb, mm), jag är ju ingen kriminell person.

Jag undrar alltså om ska gå den vägen med polisanmälan nu när allt har låst sig och handläggaren bryr sig inte ens om Förvaltningrättens beslut om möjlig utebtalning, samt givit nytt avslag. (IVO och JO är för tandlös, även de säger det på hemsidan)

Tack för erat arbete!

Atte

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du har en tuff situation rent ekonomiskt, och att det varit så över en tid. Försörjningsstöd är tänkt att hjälpa person eller familj under en kortare period, för att den personen eller familjen sedan ska ha kommit på “fötter” och klara sin försörjning själv.

Vi förstår det som att besluten från förra året som du överklagade återlämnades från Förvaltningsrätten till Socialtjänsten för en ny prövning, och att denna prövning aldrig gjordes, eller det var aldrig något du fick ta del av.

Om det aldrig har prövats, bör du kontakta chefen till handläggaren eller IVO, för då sköter handläggaren inte sitt arbete. Om en ny prövning har gjorts, och du fått ett nytt avslag, behöver du överklaga även denna.

Polisanmälan kan kanske göras, om du anser att det är en särskild tjänsteperson som begår brott. Men om du gör polisanmälan, så tänk på att det behöver vara ett brott, typ att en tjänsteperson har begått sekretessbrott, det är inte tillräckligt att du inte får beviljat bistånd eftersom detta är något som annan instans prövar.

Även om både JO och IVO uttalat att de är tandlösa i vissa lägen, så är det dessa instanser som har tillsyn av att socialtjänsten och dess tjänstemän sköter sitt utövande som myndighet enligt lagen.

Vi hoppas att du får rätt på alla beslut och att du får prövat alla delar som du ska. Vi hoppas också att du snart finner ett arbete och klarar din försörjning utan hjälp och stöd från socialtjänsten.

Vänligen

soctanterna

Soctanter