Att bli släkt hem till brorsdotter

Hej min bror pendlar Thailand Sverige varannan månad hans barn bor nu i Sverige gjort 4 år . De bor med min mamma och brossans min mamma har alkoholbesvär och haft hela min uppväxt . Att min bror åker och lämnar barnen hos mamma är egoistiskt barnen. Ålder 17 och 13 . 13-åringen har berättat allt och hur hon mår . Berättade för min bror eftersom han är ensam vårdnadshavare mamman borta . Och hans andra fru hängde sig i Thailand . Han hotar barnen att de får välja flytta till Thailand vilket de absolut inte vill de blev slagna och älskar Sveriges skolor . Och om de flyttar till mig hotar han dem att då flyttar han till Thailand för gott . Eller så får de bo med mamma i två och vet hon är alkolist . De får aldrig ta hem kompisar . 13-årige dottern mår verkligen jätte dåligt och behöver all stöd hur gör jag ? Jag har haft tankar om att bli familje hem flyttat till gård i oktober :) och för första gången på länge äger jag en gård jag har kämpat .. jag är 44 har fem barn 3 utflugna och 2 varannan helg är i vårdnadstvist .. vad tycker du jag ska göra min uppväxt fy jag är ett vuxet maskrosbarn .

Panda anna

Kommentarer

Hej!

Vi har valt att redigera lite grand i din fråga för att säkerställa att anonymiteten för dig och dina anhöriga säkerställs.

Det låter som att du haft en jobbig barndom och kan känna igen dig i dina brorsbarns situation som bor hemma hos sin farmor varannan månad när deras pappa åker till Thailand. Det verkar också som att du fått veta av din brorsdotter att hon inte mår så bra i detta och att du vill hjälp henne.

Dina brorsbarns situation är lite speciellt, eftersom de har endast en förälder och vårdnadshavare av vad vi förstår av din berättelse, och det är din bror. Din bror har i princip sagt att om de inte finner sig i att bo med sin farmor varannan månad, så får de flytta till Thailand.

Generellt kan man säga att föräldrar och vårdnadshavare är ansvariga för sina barn och är de som bestämmer och avgör var de, föräldrar och barn, ska bo och leva. Det är föräldrarna som är de primära omsorgsgivarna till sina barn och ska säkerställa att barnen får den omsorg och omvårdnad de behöver samt är trygga och får det skydd de behöver, allt utifrån ålder och behov för barnet.

En förälder får dock inte överlämna ett barn till någon annan än förälder eller vårdnadshavare åt barnet, för stadigvarande vård och fostran utan att socialnämnden ger ett medgivande för detta, detta finns reglerat i 6 kap 6 § Socialtjänstlagen. Att lämna ett barn tillfälligt hos annan vuxen person som föräldern anser säkerställer barnets behov kan göras utan att socialnämnden behöver veta detta och göra något medgivande.

En förälder som väljer att flytta från Sverige och utvandra, tänker vi ska ta med sina minderåriga barn och fortsätta ta ansvar för dessa även i det nya landet. Men om det finns misstankar om att barnen kan fara illa på något sätt om flytten skulle genomföras, finns det kanske anledning att barnet ska stanna i Sverige, med eller utan förälders önskan. Detta är något som socialtjänsten i så fall får utreda efter anmälan.

Du har som anhörig ingen anmälningsplikt till socialtjänsten när det gäller dina brorsbarns situation, men som det står i socialtjänstens 14 kap 1 c §, BÖR var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, anmäla detta till socialnämnden.

Vi kan inte säga vad du ska göra, men utifrån vad du har berättat verkar det som att dina brorsbarn kan behöva hjälp i sin situation. Eftersom du redan har påtalat din oro för dina brorsbarn för din bror och erbjudit din hjälp, men som han tackat nej till, bör du nog göra en anmälan till socialtjänsten där barnen bor. Socialtjänsten gör efter inkommen anmälan en förhandsbedömning, och om denna visar på att barnen kan behöva någon hjälp eller insats från socialtjänsten kommer en utredning att öppnas.

Om socialtjänsten bedömer att barnen kan vara i behov av att placeras utanför sitt hem, kan du berätta att du är intresserad att ta på dig ett sådant ansvar. Socialtjänsten ska då göra en utredning på dig och din partner om ni är lämpliga att ta emot just de här barnen.

Vi hoppas att du fått information så du vet hur du ska gå vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter