Lämna ut information

Hejsan!
Jag undrar om socialtjänsten får lämna ut information om att vi fått en ny handläggare ( jag och barnen, barnen är placerade och jag lever skyddat pga barnens farmor och farfar) till just barnens farmor och farfar som inte har samtycke till att få någon som helst information om oss. Är det verkligen rätt?
Dessutom fick dom reda på vem som skulle företräda oss efter att vår gamla slutat före mig. Känns bakvänt i mina ögon.

Är livrädd för vad mer information dom kan ge ut då dom redan brustit i sekretessen en gång tidigare och lämnat ut obehörig information till farmor och farfar och ivo gick in och fastslog detta.
Cheferna på socialtjänsten vägrar svara på mina frågor om detta.

Med vänliga hälsningar Gömd mamma

Orolig

Kommentarer

Hej!

Det låter inte kul att du har en dålig erfarenhet av en myndighet som har brustit i sina åtagande och lämnat ut information om dig eller dina barn till någon som inte är part i ärendet. Förtroendet för myndighet och handläggare blir ju så klart minimal och i en situation där du redan känner dig utsatt och lever skyddat är det av vikt att ha förtroendet kvar för dem som ska hjälpa och stötta dig.

Vi förstår att du är orolig för vilken information som eventuellt har lämnats ut, när du nu fått reda på att farmor och farfar fått ta del av uppgifter som de egentligen inte borde ha. Du skriver att cheferna på socialtjänsten vägrar bemöta dina frågor om detta, vilket blir märkligt eftersom det borde vara dem som har svar på hur saker och ting hanteras hos dem.

Viss information kan vara allmän och inte gå under sekretess, och ibland kan vissa frågor som inte är bundna till någon särskild vid svar ändå ge information som kan upplevas som att de är utlämnade i ett särskilt ärende.

Om farmor och farfar får reda på att “er” handläggare ska sluta på sin tjänst så kan en fråga från dem som “- vem efterträder den socialsekreteraren”, egentligen bara vara svar på hur tillsättning av tjänsterna ser ut, inte en tanke på att man skulle lämna information som kan ge uppgifter om vem som är “er nya” handläggare. Uppgifterna kan inte ses som att man lämnar ut uppgifter som faller under sekretess, och inte heller att det på något sätt skulle kunna göra att du eller barnen lider allvarlig skada eller men att uppgiften lämnas ut.

Du har tidigare varit i kontakt med IVO om samma sak, och frågan är om du på nytt ska kontakta dem om du är orolig för att Socialtjänsten åter igen inte handlagt ärendet rätt.

Vi hoppas att du får svar på vad som har hänt, och att du framöver kan känna förtroende för handläggning och myndighetens tjänstemän.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter