Ekonomiskt bistånd?

Hej!
Jag är 20 år, bor hemma & läser 2 kurser som blir totalt deltid på universitetsnivå. Har inte rätt till CSN tyvärr då jag tidigare har fått & har inte klarat mina studieresultat. Funderar på ekonomiskt bistånd. Kan jag ha rätt till det?

Orolig ungdom

Kommentarer

Hej!

Kunskap är något som alltid är bra att ha, och kurserna du kommit in på och läser på universitetsnivå är förhoppningsvis något som du kommer att få användning framöver även i arbetslivet-

Sverige har säkerställt att alla ska ha en chans och möjlighet att studera, även på eftergymnasial nivå, och därför löst detta med att studierna kan finansieras genom studiemedel och studielån. Om detta redan har nyttjats, eller som i ditt fall har gått en kurs där du inte klarat dina studieresultat för att få nytt lån, så får man försöka finansiera studierna med något deltidsarbete.

Försörjningsstöd är inte tänkt att finansiera några studier. Försörjningsstöd är ett bistånd som är behovsprövat och beviljas endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Så är man arbetsför och inte kan försörja sig, så ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och ta alla typer av arbete som man skulle kunna klara av, både på hemorten och på annan ort.

Om du tänker att du vill fortsätta på dina kurser på deltid, så råder vi dig att försöka få något deltidsarbete så du kan finansiera dina studier. Vi tänker också att det kan vara bra för dig att försöker klara studierna från tidigare kurs, så att du på nytt kan få rätt till studielån och i framtiden fortsätta med studier om det är det du önskar.

Vi önskar dig all lycka med studierna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter