Orolig över min dotter

Hej
Jag är en mor som plötsligen blir oskyldigt anklagad och barnen plötsligt försvinner samt beter sig konstigt. Har dock lyckats fått kontakt med min dotter efter 9 månader och då 10 min runt den 20 oktober 2020. När jag kom för att lämna tillbaka hund mat. Och då hade hon nyligen fått barn. Hon var rädd och något var inte bra. Hon sa " mamma du måste gå nu innan min man kommer men jag ringer dig någon dag". Hon har ännu ej ringt eller hört av sig och detta beteende är inte likt henne. Så jag vet inte om hon lever eller hur hon har det. Jag vet att jag inte kan göra mycket men jag vill gärna veta om hon lever och mår bra. Med vänliga hälsningar Karin

Orolig mor

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du är orolig för din vuxna dotter då du inte har lyckats få kontakt med henne sedan 9 månader tillbaka. Du misstänker att något inte står rätt till eftersom du upplevde henne som rädd senast ni sågs. Vi antar att Du har en kunskap om din dotter och ser att hon är förändrad sedan du tidigare hade kontakt med henne.

Vi vet inte vad som hände för drygt nio månader sedan när er kontakt plötsligt avbröts, men kan din dotters beteende grundas i en eventuell konflikt er emellan som gör att hon agerar som hon gör. Om du inte kan få ny kontakt med henne, finns det kanske någon släkt, anhörig eller vän som du kan kontakta bara för att höra om det är bra med din dotter eller om även andra har sett en förändring i den dotters beteende.

Om du är orolig att något har hänt din dotter ska du kontakta polisen. Misstänker du att din dotter blir utsatt för våld eller hot om våld skulle du kunna göra en anmälan till socialtjänsten utifrån att det finns ett barn i hemmet som kan påverkas av att det förekommer våld eller hot om våld i hennes närhet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter