Ekonomskt stöd till eget boende för äldre syster??

Hej! Jag har en syster på 63 år som pga artros och dåliga knä/höfter tog ut sin pension vid 61 års ålder. Var dessförinnan arbetssökande men blev utförsäkrad och tog därav ut förtida pension som endast är 4000 före skatt. Hon har inget boende utan har nu levt på anhöriga i 2 år. Jag undrar om hon kan ha rätt till ngn ekonomisk hjälp så hon kan få ett eget boende? Vi anhöriga blir oväns om denna situation då hon belastar oss med att hon måste bo nånstans. Hon säger att det är anhöriga som måste stötta då hon tog ut pension vid 61 års ålder och inte har rätt till ngn hjälp förrän hon är 65 år .Alla mår ju dåligt av situationen inkl hon själv. Stämmer detta att anhöriga måste förse henne med boende? Mvh
Trött syster

Trött syster

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ni som anhöriga har hjälpt din syster med hennes boendesituation utifrån hennes svårigheter att få ihop ekonomin. Både hon och ni som anhöriga mår dåligt av situationen.

Som anhörig till en vuxen person har man inte något juridiskt ansvar för vare sig ekonomin eller boendesituation. Den som inte på egen hand kan tillgodose sina behov har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet är inte villkorslöst och det betyder att man måste medverka i den planeringen som individen och handläggaren kommer överens om. Målet är att individen ska få det stöd som behövs för att bli självförsörjande om detta är möjligt.

Om ni vill och mäktar med kan ni som anhöriga vara ett stöd i den bemärkelsen att ni hjälper henne ringa till socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, följa med till samtalet som ett moraliskt stöd eller liknande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter