Orolig

En person har ett barn i huset och dom är knarkare och alkoholister bland annat exanor exteczy tramadol kokain hasch och barnen tog en tablett från golvet och åt de tycker hon är i en risk zone för fara

Viktigt

Kommentarer

Hej!

Vi har redigerat i din fråga för att behålla den anonymitet som gäller på Soctanter på nätet.

Soctanter på nätet är ett anonymt forum för generella sociala frågor! I forumet tar vi inte emot anmälningar utan hänvisar till vederbörande socialtjänstkontor för anmälan. För att göra en orosanmälan behöver du vända dig till det socialtjänstkontor som flickan kan tillhöra. Vid anmälan behöver socialtjänsten få uppgifter om vilket barn det gäller, som namn, personuppgifter, adress, område mm. Så mycket uppgifter som finns bör lämnas för att kunna identifiera barnet eller familjen. Det för att kunna göra en riktig bedömning

Det är viktigt att uppmärksamma barn som far illa och vi hoppas att du går vidare med din anmäla för barnets skull.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter