Kan socialtjänsten prata med 7 åring pojke

Hej

Jag undrar om soc kan prata med 7 åring pojke utan föräldrarnas samtycke. 11 åring syskon är placerad enligt LVO och är under utredning. Tack på förhand
Mvh Orolig mamma

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Du undrar om socialtjänsten kan prata enskilt med barn utan att föräldrarna har lämnat sitt samtycke till det? I din fråga finns ingen information om socialtjänsten har inlett utredning på din 7 åriga son eller inte.

En förutsättning för att socialtjänsten ska få prata med barn utan vårdnadshavares medgivande är att socialtjänsten inlett utredning.
En annan förutsättning är att barnet uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att själv kunna besluta om att medverka i samtal med socialtjänsten då får socialtjänsten samtala med barnet själv.

Socialtjänsten har som mål att i samråd med barnets vårdnadshavare bedriva utredningen. Med det menas att socialtjänsten under utredningens gång kommunicerar utredningen, både vad som inkommit och vad som kommer att ske. Om det är möjligt inhämtas vårdnadshavares inställning till samtal med barnet i största möjliga mån.

Det händer att socialtjänsten behöver hålla samtal med barnet utan att ha inhämtat samtycke från vårdnadshavare. Det kan vara för att vårdnadshavare inte ska hindra samtalet, att det är nödvändigt just då för att inhämta underlag för att kunna bedöma om vidare insats eller inte.

Barnets bästa ska alltid beaktas!

Svaret på din fråga är att socialtjänsten får hålla samtal med barnet utan att ha samtycke från vårdnadshavare men ska i längsta mån sträva efter att efterfråga det.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter