Gör samboskap ekonomin ännu mer ansträngd?

Ponera att två personer med försörjningsstöd, från olika kommuner, vill flytta ihop. Kommer deras ekonomi på något sätt förändras? Försämras? Om en person med försörjningsstöd har möjlighet till att erbjuda rum till inneboende, förändras ekonomin då?

Mvh

Saskia

Kommentarer

Hej!

Om två personer flyttar ihop och ingår samboskap räknas deras ekonomi tillsammans d v s hushållet blir gemensamt. Det som ändras är de gemensamma kostnaderna så som boende, el, internet. Om en person med ekonomiskt bistånd har möjlighet att erbjuda rum till inneboende räknas detta som en inkomst och kommer att tas med i beräkningen.

Det är viktigt att ni meddela handläggaren om förändringar i hushållet för att beräkningen av behovet blir korrekt och för att inte riskera bli återbetalningsskyldig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter