Förhållande med föredetta klient

Hej, arbetar som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. Jag hade en klient som efter några månader kontaktade mig privat och var intresserad av att inleda en relation. Jag förklarade att jag kommer att behöva avsluta vår professionella kontakt då det inte känns okej att arbeta professionellt med vetskap om klientens känslor för mig.

Efter ett par veckor har klienten fortsatt kontakta mig och jag fick mer känslor för klienten. Jag pratade med mina nära kollegor om hur jag skulle tänka. Insåg tillslut att jag var förälskad och vi inledde ett förhållande. Jag kontaktade omgående min chef, hen var positivt inställd och det som blev sagt var att jag inte ska vara med och samråda kring personen då vi har en privat relation. Chefen jämförde det med att andra kollegor har familjemedlemmar (ej partners) som är klienter.

Nu efter ytterligare några veckor ifrågasätter min chef hur jag handlägger mina ärenden och om jag kan ha kvar mina ordinarie arbetsuppgifter. Jag personligen känner att min relation inte påverkar mitt arbete på något som helst sätt. Vilket även påpekats av övrig personal. Min partner kommer befinna sig på annan ort under några månader och kommer troligast inte att behöva ekonomiskt bistånd när hen kommer hem.

Har jag gjort något fel? Vår relation inleddes inte under tiden hen var min klient och jag har inte någonting att göra med hens ärende nu.

Kär

Kommentarer

Hej!

Vilken känslig och jobbig situation du hamnat i. Som vi tolkar det både lycka av att vara förälskad samtidigt som du upplever dig ifrågasatt av din arbetsledare.

Du beskriver att du har agerat professionellt när du klargjort att du inte kan inleda en relation med en klient. Samtidigt har du fått större känslor för hen och då öppet diskuterat det med både dina kollegor och din arbetsledare.
Vidare har din arbetsledare handlat adekvat genom att utesluta dig från att delta i samråd gällande hen som klient. Allt för att du inte ska hamna i en jävsituation. Så långt låter allt bra både för dig, din klient och arbetssituation, där alla har handlat rätt.

Det du nu beskriver är att din arbetsledare börjat ifrågasätta hur du utför dina arbetsuppgifter, vilket kan vara jobbigt så klart. Eller kan det vara så att du själv utifrån den känsliga situation du hamnat i har utvecklat en större känslighet. Tankar om vad andra tycker om dig och ditt arbete? Då vi inom vår profession är vårt eget instrument mycket, kan vår livssituation påverka vårt professionella arbete mer än vad vi kanske tror.

Svårt att råda dig hur du ska agera då vi uppfattar det som du har agerat rätt. Om det känns rätt för dig kan du kanske prata med din arbetsledare om hen uppfattar att din relation med fd klient påverkat ditt professionella utförande. Du har nog svaret hos dig själv hur du ska antingen ta upp det med din arbetsledare eller inte.

Vi önskar dig all lycka till i framtiden både med ditt privatliv och arbetsliv!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter