Ekonomiskt bistånd vs fondmedel

Ert svar här, att vissa av kyrkans fonder - som inte går till ett specifikt ändamål - räknas av mot ekonomiskt bistånd, betyder det alltså i praktiken att kyrkorna ska börja överta och dela kommunens ansvar för försörjningsstöd?

Vad är det för idé att kyrkorna erbjuder att man kan söka fondmedel, om det i praktiken leder till att finansiera kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd?

Borde inte alla fondmedel alltid undantas och räknas bort från personens inkomst, när man beräknar ekonomiskt bistånd?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Tack för dina synpunkter! Soctanterna på nätet är ett forum där frågorna besvaras opartiskt och rådgivningen ges utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning. Dessa är politiska beslut som socialtjänsten måste förhålla sig till dessa. Det du kan göra för att framföra dina viktiga synpunkter är att vända dig till politikerna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter