Socialsekreterare

Har en dotter som är solplacerad efter att vi sökt hjälp pga destruktivt, aggressivt beteende samt hemmasittare. Dottern själv önskade oxå placering då hon säger att hon måste bryta med sitt dåliga umgänge.
Inför placeringen så hade socialsekreterare möte med dottern där hon läste upp delar utav utredningen för dottern. Bla skriver hon att vi föräldrar önskar få vår dotter placerad så vi ej orkar med henne och att detta kan skada vår dotter då vi har 2 barn till som får bo kvar hemma ( socialsekreteraren uttryck ) hon skriver även att hon själv ej tycker att dottern behöver placeras då det är vi föräldrar som ej klarar av att uppfostra dottern. Sedan skriver hon vidare att vi skadar henne genom att placera vår dotter m.m. Anser ni att det är ok av henne att läsa upp sina egna värderingar för våran dotter? Vi bad henne att ej läsa det då det skulle skada relationen till vår dotter men får då till svar att hon behöver veta vad vi tycker och att vi redan skadat henne. Står mycket mer än detta och då väldigt fula saker. Dottern är 14 år.

Frågvis

Kommentarer

Hej!

Vi förstår utifrån ditt brev att er dotter som är 14 år är SoL placerad utifrån försök att bryta det pågående destruktiva beteende er dotter utvecklat. Vidare skriver du att både ni som föräldrar och er dotter har samtyckt till placeringen.

Du har frågor gällande utredningen som mynnat ut i placeringen. I utredningen finns inhämtade uppgifter från er som föräldrar, barnet samt det kan även finnas uppgifter från tex skola och sjukvård. När en utredning startas ska alla berörda få en utredningsplan.

I utredningsplanen ska framgå vad som ska utredas, på vilket sätt, tex genom samtal eller inhämtade uppgifter samt tidsramen för utredningen. Utredningsplanen ska vara till hjälp för att göra utredningen så tydlig som möjlig för alla berörda. Som vi förstår det gäller det vad som är skrivet av utredande socialsekreterare i utredningen samt vad som är kommunicerat till er dotter efter färdig utredning.

Utredningen består av inhämtade uppgifter samt en analys och bedömning som är gjord av utredande socialsekreterare. I bedömningen är det utredande socialsekreterare som uttalar sig om vad hen ser för behov och utifrån det vad för insatser som föreslås vidare. Socialsekreterarens bedömning är hens och kan inte ändras eller påverkas av andra. Det finns alltid möjlighet att göra tillägg till en utredning som ska lämnas in skriftligt och tillförs färdigställd utredning, om berörda upptäcker felaktigheter eller avsaknad av uppgifter.

En färdigställd utredning kommuniceras oftast löpande under utredningstiden vid träff med vårdnadshavare och barn, och ska både kommuniceras muntligt och skriftligt till vårdnadshavare och barn. När det gäller barnet är det utifrån ålder och mognad.

Vid både muntlig kommunicering och skriftlig dokumentation ska fakta finnas samt bedömning. När det gäller det skriftliga materialet tas oftast det skriftliga ordet emot “hårdare” än det muntliga, men ska alltid ske utifrån etik och respekt men ändå sakligt och sanningsenligt.

Vi kan inte svara vad som är rätt eller fel då vi inte kan svara i individärenden, men anser att det är av värde att boka ett möte med utredande socialsekreterare för att framföra era synpunkter, och förhoppningsvis kan få svar för hur utredande socialsekreterare tänkt vid bedömning och kommuniceringen.

Om ni är missnöjda med hur utredningen skett och bemötandet ni fått hänvisar vi er i första hand att ta upp det med ansvarig socialsekreterare. I andra hand kan ni vända er till ansvarig socialsekreterares chef. Om ni inte får något gehör för er kritik finns alltid möjligheten att vända er till IVO, inspektionen för vård och omsorg som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

www.IVO.se

Vi hoppas att vi har kunnat svara på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter