Hyra vid LVM

Får man hyran för en hyreslägenhet betald genom ekonomiskt bistånd från kommunen om man LVM:as ett halvår? Eller leder ett LVM till att man blir vräkt?

Robert

Kommentarer

Hej!

Bistånd enligt socialtjänstlagen föregås av en behovsprövning. Om du själv inte kan klara av att betala din hyra, av en eller annan anledning kan du vara berättigad till bistånd. En förutsättning är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta innebär att om du har egna inkomster eller har ett kapital som kan bekosta hyran, så kan behovet tillgodoses och du får inget bistånd.

Om du är osäker vad som gäller för dig, så kontakta din socialtjänst.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter